Teisės pasinaudoti teise atsisakyti prekės ir ją grąžinti sąlygos

1. Visoms Prekėms, kurias Vartotojas įsigyja internetinėje parduotuvėje www.nlstar.com, nustatytas galiojimo terminas.

2. Netinkamos kokybės Prekė

Kokiu atveju pripažįstama, kad Prekė yra netinkamos kokybės?

Prekė yra netinkamos kokybės, jei nustatomi tokie pažeidimai:

  • kokybės neatitiktis: nemalonus kvapas (nebūdingas produkcijai), netolygi spalva, sausa/nevienalytė konsistencija, pašalinės priemaišos;
  • kiekio neatitiktis: produkcijos svoris neatitinka nurodyto ant pakuotės (kiekis mažesnis už standartinį pakuotės užpildą);
  • pakuotės neatitiktis: pakuotė neatitinka turinio; mechaniniai pakuotės pažeidimai (įskilimai, įdrėskimai ir kt. defektai), padaryti gamybos arba gabenimo metu.
  • informacinių lydraščių neatitiktis: Prekės neįmanoma naudoti numatytiems tikslams, nes nepateikta informacija apie Prekę arba pateikta ne visa informacija.

 

3. Teisė atsisakyti:

Nustačius netinkamos kokybės Prekę su gamybos broku galima kreiptis į bendrovę visą Prekės galiojimo laikotarpį.

3.1. Jūs turite teisę per keturiolika (14) dienų atsisakyti sutarties nepaaiškindami priežasčių.

3.2. Teisė atsisakyti baigsis po 14 dienų nuo Prekės pristatymo dienos.

3.3. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti Prekės, Jūs privalote pranešti mums apie sprendimą atsisakyti sutarties, siųsdami pranešimą paštu, adresu: Kurzemes prospekts 3G, Ryga, LV-1067, arba elektroniniu paštu: info@nlstar.com.

3.4. Siekiant laikytis teisės atsisakyti termino, pranešimą apie sprendimą atsisakyti sutarties Jūs privalote išsiųsti iki teisės atsisakyti termino pabaigos.


4. Atsisakymo pasekmės:

4.1. Jei Jūs priimate sprendimą atsisakyti sutarties, Jūs privalote grąžinti mums gautą Prekę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Prekės išsiuntimo dienos.

4.2. Mes grąžinsime visus iš Jūsų gautus mokėjimus, išskyrus PARDAVĖJUI sumokėtą pristatymo sumą, viršijančią Prekės vertę, per 14 dienų nuo dienos, kai gausime pranešimą apie Jūsų sprendimą atsisakyti sutarties.

Be to, Jūs galite pasinaudoti teise: mainais gauti analogišką produktą; gauti kitą produkciją už analogišką sumą, raštiškai informavę PARDAVĖJĄ.

4.3. Mes turime teisę sulaikyti iš Jūsų gautus mokėjimus, kol gausime iš Jūsų grąžinamą Prekę.

4.4. Jūsų išlaidos, susijusios su Prekės grąžinimu, neatlyginamos.

 

5. Prekės patikrinimas

5.1. Pasinaudodami teise atsisakyti Prekės Jūs galite naudoti ją tiek, kiek to reikia, siekiant patikrinti Prekę, tačiau neatliekant su ja jokių veiksmų.

5.2. Jūs prisiimate atsakomybę už Prekės vertės sumažėjimą, jei Prekė bus naudojama ne tik patikrinti jos išvaizdą, savybes ir funkcinius ypatumus, bet ir nesąžiningai.

5.3. Jūs prisiimate atsakomybę už Prekės kokybės išsaugojimą ir nepažeistos Prekės išsaugojimą pasinaudojimo teise atsisakyti Prekės laikotarpiu.

 

6. Vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti:

Remiantis 2014-05-20 Ministrų kabineto nuostatų Nr. 255 „Nuotolinės sutarties nuostatai“ 22 punktu, Vartotojas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties tokiais atvejais:

- prekės kaina priklauso nuo finansinės rinkos svyravimų, kurių pardavėjas negali kontroliuoti, ir kurie gali atsirasti teisės atsisakyti prekės laikotarpiu;

- prekė pagaminta pagal vartotojo nurodymus arba vienareikšmiškai pagal individualų užsakymą;

- prekė greitai gendanti arba greitai baigsis galiojimo laikas;

- pirkėjas atidarė tokios prekės pakuotę, kuri pagal sveikatos ir higienos normas nebegrąžintina;

- prekė, dėl kurios ypatumų po pristatymo ji visam laikui bus susijusi su kitais daiktais;

produktas pažeistas mechaniškai ir/arba iš išorės, mažėja prekės vertė.

SIA „NL Continent Baltic“ interneto tinklalapyje www.nlstar.com pateiktos pasinaudojimo teise atsisakyti prekės formos. Parsisiųsti