საიტის ძველი ვერსია

გადასვლა

თქვენ შეგიძლიათ შეკვეთა გადაიხადოთ შემდეგი მეთოდებით:

 • შიდა ანგარიშიდან შეკვეთის დროს

  Вознаграждение

  На этот счет поступают все заработанные вами бонусы (Маркетинг-план, IDC, Бонус наставника).

  Минимальный единовременный платеж не ограничен.

  Со счета Вознаграждение вы можете оплатить до 100 % от стоимости заказа.

  Подарочного

  На этот счет поступают бонусы, заработанные вами при выполнении промоушенов. Этот счет открывается автоматически – после первого выполнения какого-либо промо.

  Минимальный единовременный платеж не ограничен.

  С Подарочного счета вы можете оплатить до 100 % от суммы заказа.

  Важно! При оплате заказа с подарочного счета, доставка оплачивается банковской картой.

 • საბანკო ბარათით შეკვეთის დროს

  1. გადახდა ხდება ინტერნეტის საშუალებით, რეალურ დროში, შეკვეთის გაფორმებისთანავე.

  2. ფინანსური ოპერაციის განსახორციელებლად შესაძლებელია საერთაშორისო საგადასახადო სისტემების ბარათების გამოყენება: VISA (ყველა სახის), MasterCard (მათ სორის Maestro), მსოფლიოს ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული, მათ შორის АСБ «Беларусбанк» მიერ გამოშვებული ბარათები, ასევე БЕЛКАРТ სისტემის ბარათები.

  БЕЛКАРТ სისტემის ბარათებით გადახდის პროცედურის შესახებ

  შეკვეთის ღირებულების ბარათით გადახდის შერჩევის შემდეგ, ტრანზაქციის გადამუშავება ხდება შპს «ელექტრონული გადახდების კომპანია «АССИСТ» მიერ, საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამული კომპლექსის საგადასახადო სისტემის Assist Belarus - ის დახმარებით. სისტემაში, რომელიც გადახდების უსაფრთხოებაზეა პასუხისმგებელი, კლიენტისგან სერვერზე კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემისთვის გამოიყენება დაცული TLS პროტოკოლი. რაც იმას ნიშნავს, რომ გადამხდელის კონფიდენციალური ინფორმაცია (ბარათის რეკვიზიტები, სარეგისტრაციო მონაცემები და ა.შ.) არ ხვდება ინტერნეტ-მაღაზიაში, მათი გადამუშავება დაცულია და შეუძლებელია, რომ ეს ინფორმაცია უცხო პირთან მოხვდეს. ამას გარდა, გადახდის ოპერაციების დამუშავების დროს გამოიყენება უსაფრთხო ტექნოლოგია 3D-Secure, რომლის გამოყენებასაც Visa და MasterCard საერთაშორისო საგადასახადო სისტემები მოითხოვს. 

  გადახდის თანმიმდევრობა

  1. აირჩიეთ ბარათით გადახდის online მეთოდი.

  2. «დადასტურება და გადახდა» ღილაკის დაჭერის შემდეგ, სისტემა თქვენ პროვაიდერის ელექტრონული გადახდების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ საიტზე belassist.by გადაგიყვათ. საავტორიზაციო სერვერი მომხმარებელთან დაკავშირებს TLS დაცული პროტოკოლის საშუალებით ახდენს და მისგან საბანკო ბარათის მონაცემებს იღებს (ბარათის ნომერი, ბარათის ვადა, ბარათის მფლობელის სახელი და გვარი, CVC2 ან CVV2 ნომერი, რომელიც ბარათის უკან არის მითითებული). გადახდის ონლაინ ოპერაცია არის სრულიად კონფიდენციალური და უსაფრთხო. 

  3. თქვენი პირადი და ბარათის მონაცემები არა ჩვენს საიტზე, არამედ საგადასახადო სისტემის ავტორიზებულ საიტზე ივსება. ამ ინფორმაციასთან წვდომა TLS დაცული პროტოკოლით ხდება და ასევე გამოიყენება ინტერნეტ გადახდების უსაფრთხოების ტექნოლოგიები Verified by Visa და MasterCard SecureСode.

  გადახდისთვის შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული Visa და MasterCard ბარათების გამოყენება. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ოპერაციის შესრულებამდე მიმართოთ ბანკს და გადაამოწმოთ გამოდგება თუ არა თქვენი ბარათი ონლაინ გადახდებისთვის.

  ავტორიზაციაზე უარის მიზეზი შეიძლება იყოს შემდეგი:

  • ბარათზე არ არის პროდუქციის შესაძენად საკმარისი თანხა;
  • მყიდველის ბარათის გამომშვებ ბანკს ბარათზე დაწესებული აქვს ონლაინ გადახდის შეზღუდვა;
  • ბარათის მონაცემების შესაყვანად გამოყოფილი დრო ამოიწურა;
  • თქვენს მიერ არ მოხდა შეყვანილი მონაცემების დადასტურება, მონაცემების ფორმატის შეცდომა და ა.შ. .

  ავტორიზაციაზე უარის მიზეზის მიხედვით თქვენ შეგიძლიათ : 

  • მიზეზის გასარკვევად მიმართოთ ბარათის გამომშვებ ბანკს;
  • პრობლემის განმეორების ან ბანკის მიერ პრობლემის ვერ მოგვარების შემთხვევაში - გაიმერეოთ ოპერაცია, ამჯერად სხვა ბანკის ბარათის გამოყენებით.

   


    
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  

    
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
 • საბანკო ბარათით შეკვეთის დროს

  მენეჯერებისთვის

  გადახდისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ Visa და MasterCard სისტემების ბარათები. Visa Electron ის ბარათის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ბარათს უკანა მხარეს აქვს CVV2 ან CVC2, რომელიც 3 ციფრისგან შედგება და დატანილია სპეციალურ ხაზზე ზედა მარჯვენა კუთხეში .

  შეამოწმეთ გამოდგება თუ არა თქვენი ბარათი ინტერნეტით პროდუქციის შესაძენად (ამ ინფორმაციის მოწოდება თქვენს ბანკს შეუძლია) და ასევე დარწმუნდით, რომ ბარათზე შეკვეთის გასაფორმებლად საკმარისი თანხაა. 

  მინიმალური ერთჯერადი გადახადა შეზღუდული არ არის.

  მაქსიმალური ერთჯერადი გადახადა არ უნდა აღემატებოდეს 2600 ლარს, ხოლო 24 საათის განმავლობაში ჯამური გადახდების რაოდენობა ერთი ბარათიდან არ უნდა აღემატებოდეს 13200 ლარს. 

  იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთის დამუშავების დროს შერჩეული პროდუქციის ნაწილი საწყობში არასაკმარისი რაოდენობით აღმოჩნდება ინვოისში მითითებული თანხა შეკვეთის დროს მითითებულ თანხაზე ნაკლები იქნება. ბარათზე თანხის დაბლოკვა მოხდება შეკვეთის ღირებულების მიხედვით, თუმცა თანხა ინვოისის მიხედვით ჩამოიჭრება. ინვოისსა და შეკვეთის დროს თანხობრივი სხვაობის უკან ბარათზე დაბრუნება მოხდება ავტომატურად. თახნის დაბრუნების ვადა დამოკიდებულია ბარათზე და საშუალოდ ეს პროცესი 1-7 დღეს მოიცავს. თანხის ბარათზე დაბრუნების შემდეგ არ ხდება sms შეტყობინების გამოგზავნა. უკან დაბრუნებული თანხის შემწომება შეგიძლიათ ბარათის ამონაწერში. დაბრუნებული თანხა ამონაწერში აისახება შეკვეთის გაფორმების თარიღით.

  ონლაინ გადახდების უსაფრთხოება

  ბარათით შეკვეთის გადახდის დროს სისტემა გადაგიყვანთ ბანკის სერვერზე, რომელიც თქვენი ბარათის პარამეტრებს მოითხოვს (ბარათის ნომერი, ბარათის მოქმედების ვადა, ბარათის მფლობელის სახელი და გვარი). ბარათის მონაცემების შემოწმება და დამუშავება ხდება ბანკის პროცესს ცენტრში - უმაღლესი ხარისხის დაცვის ქვეშ. 

  ბანკის ბარათის მონაცემების შეყვანა დადასტურება უნდა მოხდეს 5 წუთის განმავლობაში. 5 წუთის გასვლის შემდეგ გადახდის პროცესის უქმდება. 

 • საბანკო ბარათით შეკვეთის დროს

  К оплате принимаются карты платежных систем VISA и Master Card. Карта VISA ELECTRON может использоваться для оплаты только в том случае, если карта имеет код CVV2 или CVC2 – состоящий из трех цифр контрольный номер, который напечатан на обратной стороне банковской карты в верхнем правом углу специальной полосы для подписи.

  Проверьте, предназначена ли банковская карта для оплаты в Интернете (эту информацию может предоставить ваш банк) и убедитесь, что на вашей карте достаточно средств для оформления планируемого заказа.

  Минимальный единовременный платеж не ограничен.

  Максимальный единовременный платеж не должен превышать 60 000 рублей, сумма всех платежей в течение суток – не более 300 000 руб. по одной карте.

  Если за время обработки заказа какие-то из выбранных позиций закончились на складе компании, сумма фактуры будет меньше суммы заказа. При этом денежные средства на карте будут заблокированы в соответствии с заказом, а фактически будут списаны в соответствии с фактурой. Возврат разницы денежных средств на карту происходит автоматически. Срок возврата зависит от банка, выпустившего карту, и составляет от 1 до 7 рабочих дней. При возврате денежных средств смс-оповещение не высылается. Проверить возврат вы можете при проверке выписки по счету банковской карты. Возврат денежных средств проходит датой оплаты заказа.

  Безопасность онлайн-платежей

  В момент оплаты заказа банковской картой система переадресует вас на сервер банка, который запросит параметры вашей банковской карты (номер карты, дата окончания действия карты, имя держателя карты латинскими буквами). Сбор и обработка ваших конфиденциальных данных (реквизиты, карты, регистрационные данные и т.д.) производятся в процессинговом центре банка – при высшей степени защиты.

  Данные банковской карты необходимо ввести и подтвердить в течение 5 минут. Через 5 минут оплата закрывается по причине окончания срока ожидания.

 • სბერბანკი

  «Сбербанк» сегодня – это 14 территориальных банков и более 16 тысяч отделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов.

  Только в России у «Сбербанка» более 110 миллионов клиентов – больше половины населения страны, а за рубежом услугами банка пользуются около 11 миллионов человек.

  Служба поддержки работает круглосуточно, зачисление средств проходит моментально, в режиме online. Найти ближайшее отделение вы можете на сайте «Сбербанка».

  Как пополнить счет через онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн»?

  Предлагаем подключиться к бесплатному интернет-сервису «Сбербанк Онлайн» и оплачивать услуги NL International, не выходя из дома.

  1. На компьютере, подключенном к сети интернет, наберите в адресной строке браузера online.sberbank.ru.

  2. Самостоятельно зарегистрируйтесь на сервисе или, если вы уже зарегистрированы, введите постоянный логин и пароль, подтвердите вход SMS-паролем.

  3. Следуйте пунктам меню: Платежи и переводы > Остальное > укажите NL International > Выберите карту списания и введите необходимые данные > Продолжить.

  4. Проверьте реквизиты, сверьте итоговую сумму платежа > Подтвердите оплату SMS-паролем.

  Точно так же можно пополнить счет, если вы пользуетесь мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», процесс пополнения счета тот же.

  Воспользуйтесь услугой «Автоплатеж», которая позволит вам автоматически и вовремя оплачивать услуги с вашей банковской карты.

  1. Для подключения следуйте пунктам меню: Платежи и переводы > Мои автоплатежи (в правой части страницы в личном меню) > Подключить автоплатеж > Введите название организации: NL International > Найти > Щелкните по названию > Выберите карту списания и введите номер карты.

  2. Заполните необходимые настройки автоплатежа > Подключить > Подтвердите операцию SMS-паролем.

  Как пополнить счет через устройства самообслуживания «Сбербанка»?

  • При оплате наличными выберите пункт Платежи наличными > Поиск услуги > Введите название организации «NL International» > Введите необходимые данные > Подтвердите платеж.
  Вы также можете найти услугу в каталоге:

  Платежи наличными > Другие категории > Товары, услуги, развлечения > Сетевой маркетинг > NL International > Введите необходимые данные для платежа > Подтвердите платеж.

  • При оплате картой выберите пункт Платежи и переводы> Поиск услуг и организаций > Введите название организации «NL International» > Найти > Щелкните по названию > Выберите карту списания и введите данные для платежа.
  Вы также можете найти услугу в каталоге:

  Платежи и переводы> Товары и услуги > Спорт и отдых > Сетевой маркетинг > NL International > введите данные для платежа > Подтвердите платеж.

  Как пополнить счет через кассы «Сбербанка»?

  При оплате через кассу выберите услугу обслуживания «Платежи». Когда вас пригласят на кассу, назовите компанию NL International и ID менеджера или клиента.

  Пожалуйста, сохраняйте чек.

 • Easy Pay ტერმინალით

  Easy Pay სისტემების ტერმინალების საშუალებით პირადი ანგარიშის შევსებისთვის საჭიროა :

  • ტერმინალის ინტერფეისში აარჩიოთ კატეგორია "სხვა მომსახურებები - დისტრიბუცია"
  • აარჩიოთ ან ძებნის ველში ჩაწეროთ NL International 
  • შეიყვანოთ კლიენტის ბარათის ან ID ის ნომერი.
  • მიყვეთ ეკრანზე გამოსახულ ინსტრუქციას
 • სისტემის დახმარებით «გაანგარიშება» (ერთიანი გასაანგარიშებელი საინფორმაციო სივრცე)

  • ელექტრონული ფულით (iPay, Webmoney, Easypay, belqi);
  • საბანკო ბარათით (ინტერნეტ ბანკი, მობილური ბანკი, ბანკომატი, ბანკის სალარო*);
  • ნაღდი ფულით (cash-in, ბანკის სალარო*).

  *თუ თქვენ ბანკის სალაროში იხდით თანხა, გთხოვთ, გააფრთხილეთ მოლარე, რომ გადახდა განახორციელოს «Расчет» სისტემის საშუალებით.

  გადახდის შესასრულებლად აუცილებელია:

  1. თანმიმდრევრობით გაყვეთ პუნქტებს:
   +სისტემა «Расчет» (ЕРИП)
   +ინტერნეტ მაღაზია/სერვისები
   +N
   > Nlstar.by

  2. შეიყვანეთ მენეჯერის ID, კლიენტის ბარათის ნომერი ან ანგარიშის ნომერი

  3. გადაამოწმეთ შეყვანილი ინფორმაცია

  4. დაასრულეთ გადახდა

   

  საქონლის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტები

  სასაქონლო ქვითარი ООО «НЛ Белинтрейд»

  Товарный чек OOO «Белинтрейд»

 • iPay – გადახდა  მობიკური ტელეფონის ბალანსი

  გადახდის განხორციელება შეგიძლიათ საიტი iPay.by თქვენი პირადი კაბინეტიდან. 

  პირად კაბინეტში შესასვლელად გამოიყენეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და დროებითი პაროლი, რომლის მისაღებათაც ნებისმიერი sms ი უნდა გააგზავნოთ ნომერზე 5333 (sms ის ღირებულება განისაზღვრება პროვაიდერი კომპანიის ტარიფების მიხედვით). კაბინეტში შესვლის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ გადახდები. ასევე შეგიძლიათ თქვენი მობილური ტელეფონის ბალანსის შემოწმებაც, შეამოწმოთ გადახდების ისტორია და სურვილის შემთხვევაში ამობეჭდოთ ჩეკი. 
   

  საქონლის შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტები

  სასაქონლო ქვითარი ООО «НЛ Белинтрейд»

  Товарный чек OOO «Белинтрейд»

 • ონლაინ გადახდა

  Заказ можно оплатить картой Visa или MasterCard. Оплата заказа производится через платежную систему банка “Victoriabank”. После подтверждения заказа вы будете перенаправлены на сервер системы Victoriabank, обеспечивающей безопасность платежей.

 • საბანკო ბარათით შეკვეთის დროს

  К оплате принимаются карты платежных систем VISA и Элкарт. Карта VISA ELECTRON может использоваться для оплаты только в том случае, если карта имеет код CVV2 или CVC2 — состоящий из трех цифр контрольный номер, который напечатан на обратной стороне банковской карты в верхнем правом углу специальной полосы для подписи.

  Проверьте, предназначена ли банковская карта для оплаты в Интернете (эту информацию может предоставить ваш банк) и убедитесь, что на вашей карте достаточно средств для оформления планируемого заказа.

  Минимальный единовременный платеж не ограничен.

  Максимальный единовременный платеж не должен превышать 100 000 сом в сутки.

  Если за время обработки заказа какие-то из выбранных позиций закончились на складе компании, сумма фактуры будет меньше суммы заказа. При этом денежные средства на карте будут заблокированы в соответствии с заказом, а фактически будут списаны в соответствии с фактурой. Возврат разницы денежных средств на карту происходит автоматически. Срок возврата зависит от банка, выпустившего карту, и составляет от 1 до 7 рабочих дней. При возврате денежных средств смс-оповещение не высылается. Проверить возврат вы можете при проверке выписки по счету банковской карты. Возврат денежных средств проходит датой оплаты заказа.

  Безопасность онлайн-платежей

  В момент оплаты заказа банковской картой система переадресует вас на сервер банка, который запросит параметры вашей банковской карты (номер карты, дата окончания действия карты, имя держателя карты латинскими буквами). Сбор и обработка ваших конфиденциальных данных (реквизиты, карты, регистрационные данные и т.д.) производятся в процессинговом центре банка — при высшей степени защиты.

  Данные банковской карты необходимо ввести и подтвердить в течение 5 минут. Через 5 минут оплата закрывается по причине окончания срока ожидания.

შეკვეთის გამოფრმება ინტერნეტ მაღაზიაში თქვენს ქვეყანაში ხელმისაწვდომია, მხოლოდ მენეჯერებისთვის NL და Client Club წესვრებისთვის

თქვენი ადგილდებარეობა